Wojciech Maciąg

lek. stom.

lek. stom. Wojciech Maciąg – ukończył Akademię Medyczną w Lublinie w roku 2002. Wykładowca Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Uniwesytetu Medycznego w Lublinie. Od 2005r. prowadzi Praktykę Stomatologiczną DENTAMED, specjalizując się w zabiegach z zakresu endodoncji, stomatologii zachowawczej, protetyki. Współautor kilkunastu artykułów i rozdziału monografii w czasopismach branżowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno – Dentystycznej „Sapientia”.