Agata Niewczas

Dr hab. n. med.

Specjalista stomatologii ogólnej oraz stomatologii zachowawczej. Doktor habilitowany Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zakresie materiałów stomatologicznych (stopień doktora nauk medycznych 2002 r., habilitacja 2013 r.). Zainteresowania zawodowe to nowoczesna stomatologia zachowawcza, leczenie kanałowe oraz stomatologia estetyczna. Biegła znajomość języka angielskiego i słowackiego.